Bruksvilkår

Velkommen til nettstedet vårt. Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet, samtykker du i følgende vilkår, som sammen med våre retningslinjer for personvern styrer Aura Lights forhold til deg når det gjelder dette nettstedet. Hvis det er noen del av disse vilkårene du er uenig i, skal du ikke bruke nettstedet vårt.

 

Det som omtales som «Aura Light», «oss» eller «vi», henspiller på eieren av nettstedet hvis registrerte kontoradresse er Vretenvägen 2, SE-171 54, Solna, Sverige. Organisasjonsnummeret vårt er 556491-1088. Det som omtales som «du», henspiller på den som bruker eller ser nettstedet.

 

Bruken av dette nettstedet er underlagt følgende vilkår

  • Sideinnholdet på dette nettstedet er kun for generell informasjon og bruk. Det kan endres uten varsel.
  • Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å overvåke nettleserpreferanser. Se avsnittet om informasjonskapsler for mer informasjon.
  • Verken vi eller noen tredjeparter gir noen garanti med hensyn til nøyaktighet, aktualitet, ytelse, fullstendighet eller egnethet av informasjon og materiale som finnes eller tilbys på dette nettstedet til noe bestemt formål. Du erkjenner at slik informasjon og materiale kan inneholde unøyaktigheter eller feil, og vi frasier oss uttrykkelig ansvar for slike unøyaktigheter eller feil i den grad loven tillater det.
  • Din bruk av informasjon eller materiale på dette nettstedet skjer helt på eget ansvar, og vi kan ikke holdes ansvarlig for det. Det er ditt eget ansvar å sørge for at alle produkter, tjenester eller opplysninger som er tilgjengelige via dette nettstedet, dekker dine spesifikke behov.
  • Dette nettstedet inneholder materiale som er eid av eller lisensiert til oss. Dette materialet omfatter, men er ikke begrenset til, design, layout, utseende og grafikk. Gjengivelse er forbudt hvis ikke det skjer i samsvar med merknad om opphavsrett, som er en del av disse vilkårene.
  • Alle varemerker som er gjengitt på dette nettstedet og som ikke eies av eller er lisensiert til operatøren, anerkjennes på nettsiden.
  • Uautorisert bruk av dette nettstedet kan gi opphav til krav om erstatning og/eller være straffbart.
  • Fra tid til annen kan dette nettstedet også inneholde lenker til andre nettsteder. Disse lenkene er oppgitt slik at du kan få ytterligere informasjon. Det trenger ikke bety at vi støtter nettstedene. Vi har ikke ansvar for innholdet på tilknyttede nettsteder.
  • Din bruk av dette nettstedet og eventuelle tvister som oppstår ved slik bruk av nettstedet, er underlagt gjeldende lover.