Olje og gass

Armaturer for petroleumsindustri. Produkter til alt fra leting og produksjon av råolje og naturgass til salg og distribusjon av petroleumsprodukter.