Kontorer

På et kontor er lyset en viktig del av å skape et godt arbeidsmiljø. Lys er nødvendig, ikke bare for å se, men det påvirker også hvordan vi føler oss. 

 

 

Belysningen på et arbeidsområde skal skape nok kontrast og belysningsnivåene bør justeres i henhold til hvilke oppgaver som skal gjøres på den enkelte arbeidsplass. Med hjelp av sensorer kan du tilpasse lysnivået uavhengig eller avhengig av tilstedeværelse og ta hensyn til hvor mye naturlig dagslys det er i hvert område, og dermed oppnå en svært energieffektiv installasjon.

Kravene til energisparende løsninger er økende og lovgivningen blir stadig strengere. Så hvorfor ikke begynne å redusere energiforbruk og miljøpåvirkning idag.

Vi forstår dine behov og kan hjelpe deg med å få en passende bærekraftig belysningsløsning. Kontakt en av våre belysningseksperter.

 

Se under for et utvalg av egnede løsninger: