Industri

 Armaturer for ulike typer produksjon og lagring av varer.