Utdanning

I et klasserom må det være et godt læringsmiljø. Belysning er en viktig del av dette og det riktige lyset kan forbedre ytelsen til elevene. Lyset bør tilpasses ulike oppgaver i klasserommet, enten det er å skrive eller lese på tavlen, jobbe på pulten eller jobbe ved dataskjermen. Det er et behov for både direkte og indirekte lys.

 

«Lys styring» er en måte å håndtere de forskjellige nivåer av dagslys på i løpet av dagen, og det er viktig at de er korrekt plassert. Dette er for å få et jevnt lys i klasserommet. Det er også vanlig å ha et behov for å slå av og på lyset ved tavlen. I noen rom, laboratorierom, kunst og håndverksrom eller heimkunnskaprom, kan det være nødvending med lukkede armaturer(IP klasse 65).

Med våre bærekraftige belysningsløsninger kan energiforbruket reduseres samt påvirkningen av miljøet. Dette påvirker deg finansielt men også planeten vår.

 

Se under for et utvalg av løsninger: