PIR sensorer – infrarød teknikk

Passive infrarøde sensorer som aktiveres av menneskelig kroppsvarme i bevegelse.

 

Teknikken er som navnet angir passiv og kan benyttes både utendørs og innendørs. Vanligvis detekteres en menneskekropp i bevegelse, mennesket avgir varme som i kombinasjon med bevegelsen aktiverer sensoren og slår på tilkoplet belysning. Teknikken er optimal for mindre rom, slik som et kontor eller rom med personer i bevegelse som f.eks. toalett, hall, arkiv osv. Vi har også sensorer som kan monteres i opp til 15-20 m høyde. Hele vår serie av PIR-nærværssensorer er svært kompakt utformet for å kunne installeres så diskret som mulig. De forskjellige modellene bygger bare fra 3 mm ved innfeltmontering.