Høyfrekvenssensorer – mikrobølgeteknikk

Høyfrekvenssensorer som aktiveres av menneskelig bevegelse.

 

Til forskjell fra PIR-teknikken krever mikrobølgesensorer (HF) (High Frequency) kun bevegelse for å oppdage. Teknikken er aktiv og mer følsom enn PIR. Teknikken registrerer ekstremt små bevegelser og passer derfor utmerket til nærværsdetektering på kontorer, klasserom osv, der mennesker “sitter stille”. En annen fordel med HF-teknikken er at sensoren ikke trenger å “se” det den skal oppdage, og kan
således plasseres skjult. I tillegg er HF-sensoren i prinsippet upåvirket av tilsmussing. Dette skiller den fra PIR-linsen der ytelsen reduseres hvis linsen blir tilsmusset i f.eks. støvete omgivelser.
Våre HF-sensorer er svært kraftige når det er behov for det, og med vår unike teknikk kan detekteringsområdet enkelt reguleres for bare å oppdage et mindre veldefinert område. Våre dimmeprodukter er unike ved at en og samme sensor både kan slå på/av på kanal 1 og dimme dsi eller dali (alt.1-10V) på kanal 2. Det betyr at samme produkt kan benyttes i en rekke applikasjoner. Dette gjør installasjonsprosessen rasjonell og sikrer hele belysningsstyringen for fremtiden.