Personvern

Våre retningslinjer for personvern fastsetter hvordan Aura Light bruker og beskytter informasjon du gir Aura Light mens du bruker dette nettstedet.

 

Aura Light er forpliktet til å sikre at personvernet beskyttes. Dersom vi ber om visse opplysninger som du kan identifiseres med ved bruk av denne nettsiden, kan du være trygg på at det bare vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen. Aura Light kan fra tid til annen endre disse retningslinjene ved å oppdatere denne siden. Du bør se på denne siden fra tid til annen for å sikre at du er fornøyd med endringene som gjøres. Disse retningslinjene gjelder fra 1. desember 2012.

Informasjon vi kan komme til å samle inn

  • Navn og stilling.
  • Kontaktinformasjon inkludert e-postadresse.
  • Demografisk informasjon som postadresse, preferanser og interesser.
  • Annen informasjon som er relevant i forhold til kundeundersøkelser og/eller tilbud.

Hva vi gjør med informasjonen

Vi trenger denne informasjonen for å forstå behovene dine og gi deg en bedre tjeneste, spesielt på grunn av følgende:

  • Intern registrering.
  • Vi kan komme til å bruke informasjonen for å forbedre produktene og tjenestene våre.
  • Vi kan med jevne mellomrom komme til å sende deg e-post med reklame for nye produkter, spesialtilbud eller annen informasjon som vi tror du synes er interessant ved hjelp av e-postadressen du har gitt oss.
  • Fra tid til annen kan vi komme til å bruke informasjonen din til å kontakte deg i markedsføringsøyemed. Vi kan kontakte deg på e-post, telefon, faks eller per brev. Vi kan bruke informasjonen til å tilpasse nettstedet i henhold til interessene dine.

Sikkerhet

Vi forplikter oss til å påse at informasjonen du gir oss er trygg. For å forhindre uautorisert tilgang eller offentliggjøring har vi satt opp passende fysiske, elektroniske og styringsprosedyrer for å trygge og sikre informasjonen vi samler inn på nettet.

Hvordan vi bruker informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å overvåke nettleserpreferanser. Se avsnittet om informasjonskapsler for mer informasjon.

Lenker til andre nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre interessante nettsteder. Du gjøres likevel oppmerksom på at så fort du benytter disse lenkene til å forlate siden vår, har vi ikke kontroll over de andre nettstedene. Derfor kan ikke vi holdes ansvarlig for beskyttelse og vern av informasjon du gir fra deg mens du besøker slike nettsteder, og disse omfattes heller ikke av vår personvernerklæring. Du bør være forsiktig og lese personvernerklæringen til det aktuelle nettstedet.

Kontrollere din personlige informasjon

Du kan velge å begrense innsamlingen eller bruken av dine personopplysninger på følgende måter:

  • Dersom du tidligere har samtykket i at dine personopplysninger kan brukes i markedsføringsøyemed, kan du endre dette når som helst ved å skrive eller sende oss en e-post til info@auralight.com.
  • Vi verken selger, videreformidler eller leier ut dine personopplysninger til tredjeparter hvis ikke vi har din tillatelse til det eller hvis ikke loven pålegger oss å gjøre det. Vi kan komme til å bruke dine personopplysninger til å sende deg reklamemateriell om tredjeparter som vi tror du kan ha interesse av hvis du ønsker det.

Du kan også kreve å få utlevert detaljer om de personopplysningene vi har om deg i henhold til databeskyttelsesloven av 1998. Vi må da avkreve deg et lite gebyr. Dersom du vil ha en kopi av informasjonen vi har om deg, skriv til Aura Light International AB, Vretenvägen 2, SE-171 54 Solna, Sverige. Dersom du har mistanke om at noe av informasjonen vi har om deg er feil eller mangelfull, send oss en e-post eller skriv til oss så snart som mulig til ovennevnte adresse. Vi retter umiddelbart opp feilaktig informasjon.