Bærekraft

Aura Light har et sterkt engasjement for å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Vi mener at miljømessig, sosial og økonomisk ansvarlighet er grunnlaget for langsiktig forretningsuksess. Bærekraft former bedriften vår og skaper verdifulle muligheter for oss og kundene våre.

 

Å være en del av løsningen

For Aura Light er bærekraft noe naturlig. I stedet for å resignere overfor klimaendringene tror vi at vi kan være en del av løsningen. Derfor fokuserer vi på å levere bærekraftige produkter og løsninger. Våre Long Life-produkter bidrar til en bærekraftig fremtid med sin lange levetid. Med Long Life kan vi redusere bruken av råmaterialer, emballasje og transport. Vi hjelper også kundene våre over hele verden med å spare energi – en vinn-vinn-situasjon hvor vi bidrar til en bærekraftig verden, mens vi reduserer kostnadene for kundene våre.

Bærekraft er integrert i styringssystemene våre

Hos Aura Light mener vi at bærekraft bare er enda et aspekt for god forretningsskikk. Derfor er bærekraft integrert i organisasjonsansvaret og i styringssystemene våre:

 • ISO 9001 – Kvalitetsledelse
 • ISO 14001 – Miljøledelse
 • ISO 26000 – Håndtering av samfunnsansvar

Mål vi ønsker å oppnå innen 2020

 • Vår visjon om bærekraftig belysning kommuniseres og oppfattes tydelig av våre kunder.
 • Vår produktutvikling fokuserer på bærekraftig belysning.
 • Vi streber alltid for mest mulig effektiv bruk av ressurser.
 • Vi har en god bedriftskultur og gir et stimulerende arbeidsmiljø for våre ansatte.
 • Vi har en velfungerende styringsstruktur for vårt arbeid mot bærekraft i alle deler av organisasjonen.

Resultater fra våre 2015 mål

 • 50 % av salget vårt stammer fra energieffektive produkter og løsninger.                                                                                                                                                                                           Resultat: 61 %
 • Produktutviklingsprosessen hos Aura Light gjør at vi hele tiden beveger oss i retning av en bærekraftig belysning.                                                                                                               Resultat: Fortsatt fokus på LED-løsninger og modularitet. Faktorer for bærekraft blir implementert tidlig i våre produktutviklingsprosjekter.
 • Vår visjon om bærekraftig belysning kommuniseres og oppfattes tydelig av kundene våre.                                                                                                                                                         Resultat: Vi har hatt bærekraftrapportering etter GRI standarden siden 2012. Kundeopplæring og «lyskurs» med fokus på LED, armaturer og sensorer har blitt implementert i ulike land.
 • Våre ansatte har kompetanse til å inkludere bærekraftaspektet i jobben sin.                                                                                                                                                                                   Resultat: Alle retningslinjer er gjennomgått og godkjent av styret. Vi implementerer bærekraftfaktorer i en tidlig fase av produktutviklingsprosjekter.
 • Våre utslipp av karbondioksid reduseres relativt med produktsalget.                                                                                                                                                                                                 Reslutat: Fra nå av vil vi også klima kompensere for inngående last.
 • Mer enn 95 % av alt avfallet fra produksjonen vår resirkuleres.                                                                                                                                                                                                           Resultat: 88 %. Fortsetter med forbedring av sortering og materialer som brukes i produksjonen, som nå er resirkulert.
 • 40 % av kjemikaliene som inneholder stoffer fra PRIO-listen, er faset ut av produksjonen vår.                                                                                                                                                   Resultat: 42 % er nå faset ut.
 • Bærekraften til våre potensielle og eksisterende nøkkelleverandører overvåkes og støttes av effektive prosesser.                                                                                                                 Resultat: Arbeidet med revisjon av våre leverandører er nå en innført prosess. Foreslåtte tiltak fra Aura Light håndteres på en tilfredsstillende måte.
 • 90 % av salget vårt skal stamme fra Long Life-produkter og løsninger.                                                                                                                                                                                               Resultat: 70 %. Grunnen til at vi ikke har oppnådd vårt mål skyldes i stor grad endring i virksomhetens varesortiment. Eksempel på dette er armaturer som har blitt implementert og vokst betydelig siden 2010.

 

Nå som vi har fått noen mindre forhandlere, som hovedsaklig selger standard produkter, vil det være en gradvis omlegging til Long Life og energieffektive produkter, effekten av dette er at andelen Long Life og energieffektive produkter midlertidlig kan gå ned.

Retningslinjer

I de etiske retningslinjene til Aura Light kan du lese om det som danner grunnlaget for hvordan vi driver virksomheten vår.

De etiske retningslinjene til Aura Light er basert på og støtter de ti prinsippene i FNs Global Compact, den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILOs) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og kjerneverdien til Aura Light.

Årsrapport og Bærekraftsrapport

Her er våre sist oppdaterte versjoner av årsrapport og bærekraftsrapport

2015, PDF versjon                                                                                                                                                                                                                                                                                               2015, visning på nettet

Flere rapporter