Ordliste

Definisjoner av begreper og uttrykk som vanligvis brukes i belysningsindustrien.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

 

B

 • ForkoblingFor å drive utladingslamper, enten det er lysrør eller høytrykkslamper, kreves det en definert forkobling. Forkoblingen er viktig av to grunner:1. Den omformer nettspenningen til den påkrevde tenningsspenningen som trengs for å starte lamper. 2. Den begrenser spenningen i utladingsprosessen.Det finnes to forkoblingsgrupper:

  1. Konvensjonell forkobling – basert på tradisjonell kopper-jernteknikk, relevant som versjoner med lavt effekttap. 2. Den elektroniske forkoblingen – basert på moderne, effektiv høyfrekvensdrift. De finnes også for dimming. Dette er et bruksområde i vekst. Tilbake til toppen?

C

 • FargebeskrivelseFargetypene til lysrørene er basert på et internasjonalt nummerkodesystem som kombinerer lampens fargegjengivelse og fargetemperatur. 830 forklares slik:8 = Det første sifferet av fargegjengivelsesindeksen: Ra=80-89, trifosforlamper. 30 = De to første sifrene av fargetemperaturen: 3000 K, varmhvit. Tilbake til toppen?
 • FargegjengivelseFargegjengivelse forklarer lyskildens evne til å representere farger. Kvaliteten måles basert på åtte testfarger og knyttes til en standardreferanse. En lampes fargegjengivelse uttrykkes som en verdi som er et snitt av de åtte fargene = Ra. I henhold til en definert indeks fra International Electrical Commission (IEC) rangeres lampene i kvalitetsklasser:Ra            Klassifisering                               Lampetype100          Maksimal fargegjengivelse             Glødelamper + halogenlamper 90-99       Svært god fargegjengivelse            Deluxelamper 80-89       God fargegjengivelse                   Trifosforlamper, lysrør 40-79       Lav fargegjengivelse                     Standardfarger, lysrør = 40        Dårlig fargegjengivelse                     Høytrykks-, utladingslamperFor enkelte lysinstallasjoner kreves det en spesifikk fargegjengivelse, f.eks. kontorbelysning med 80-89. Tilbake til toppen?
 • FargetemperaturMåten lysfargene fremtrer på i lysrør er basert på et system definert av International Electrical Commission (IEC): Referansen til fargetemperaturen knyttes til strålingen fra et svart metallegeme som varmes opp. I henhold til legemets forskjellige status i løpet av oppvarmingsprosessen avgjøres temperaturnivået. Enheten for fargetemperatur er Kelvin (K). Skalaen for lyskilder beregnet på generell belysning spenner fra 2000 til ca. 10 000 K, med følgende fargegrupper:Fargegruppe          Temperatur           LysrørtypeVarmhvit          2700 – 3500 K    827 interiør, 830 varmhvit, 835 middels hvit nøytral hvit        3500 – 5000 K    840 hvit, 845 hvit pluss dagslys               5000 – 6500 K    865 dagslys Tilbake til toppen?

I

 • BelysningsstyrkeBelysningsstyrken (E) er lysstrømnivået på et definert område delt på områdets størrelse. Enheten kalles lux (lx). Tilbake til toppen?

L

  • LEDLED (Light-Emitting Diode) er en lyskilde bestående av halvledere. LED-lamper har lang levetid og høy energieffektivitet. Lyset som skapes, kalles elektroluminescens. Tilbake til toppen? 
  • LevetidDet er forskjellige definisjoner og begrep i bruk når det gjelder «levetid for lamper». Dette avhenger ofte av lampetype, produsent og region. De viktigste definisjonene er:Levetid som generelt uttrykk betyr tiden lampen er i drift til den slutter å virke. Gjennomsnittlig levetid betyr den tiden det tar før 50 % av lampene har sluttet å virke, etter å ha blitt brukt under standardiserte forhold. Kalles også for antatt levetid. Brukslevetid betyr tiden det tar for lyset i lysinstallasjonen å falle til 80 % av den innledende 100-timersverdien. Brukslevetiden beregnes fra 10 % lampefeil og 10 % svekkelse i lumenstyrke. Driften er i henhold til IEC/EN 60081 på en 3-timerssyklus. Levetid med 12-timerssyklus brukes for utladingslamper som lysrør eller høytrykkslamper. Dette er en driftssyklus som er mer i tråd med virkeligheten (en av-/på-syklus om dagen) og defineres som tiden det tar før 10 % av lampene i en installasjon har sluttet å virke. Lumensvekkelsen på dette tidspunktet indikeres som mindre enn 10 %. Tilbake til toppen?
  • Lysstyrke er styrken på lys som stråles i en definert retning. Enheten kalles candela (cd). Tilbake til toppen?
  • Luminans Luminansen er lysenergien som avgis eller reflekteres fra et objekt i en spesifikk retning. Enheten kalles candela per m² (cd/m²). Tilbake til toppen?
  • Lysutbytte Uttrykker en lyskildes virksomhetsgrad, og er resultatet av lysstrøm delt på elektrisk strøm (watt) som brukes av en lampe. Enheten kalles lumen per watt (lm/W). Kalles også for lyseffekt. Tilbake til toppen?
  • Lysstrøm Lysstrømmen er andelen synlig lys som avgis fra en lyskilde. Enheten kalles lumen (lm). Tilbake til toppen?

S

 • StarterNår lysrør drives med konvensjonell forkobling, kreves det tilleggsutstyr for å tenne lampen. Starteren slutter den elektriske kretsen rundt lampen og leverer startpulsen som kreves for å tenne lampen. Når lampen er tent, slås starteren av. Startere finnes som glødestartere til vanlig bruk, og som elektroniske startere med bekvemmelige funksjoner for myk start med definert forhåndsoppvarming, automatisk slukking når en lampe er defekt, og direkte oppstart når nye lamper monteres. Tilbake til toppen?

T

 • TrifosforpulverDe forskjellige fargene i lysrørene lages av en blanding av tre grunnleggende fargekomponenter: rød, grønn og blå. På bakgrunn av balansen mellom disse defineres fargen, f.eks. har varmhvit mer rødt og grønt, dagslys inneholder mer av den blå komponenten. Måten det generelle lyset fremtrer på, gir et hvitt inntrykk som likner varmt, hvitt eller dagslys. Trifosforpulver gir god fargegjengivelse (Ra 80-89) i kombinasjon med høy lysstrøm og høy, effektiv lyseffekt. Tilbake til toppen?